2018. május 16-án a 6. és a 8. évfolyamos tanulóink idegen nyelvi mérést írtak. A diákok képességeit angol nyelvből a hallott és az olvasott szöveg értése területén mértük.

8.00-8.30 Gyülekező, tízórai
8.30 Indulás a sportpályára osztályonként

2018. április 21-én szombaton a felső tagozatos tanulók 9, megadott sporttal kapcsolatos állomáson vettek részt, ahol játékos vagy éppen erőt próbáló feladatokat teljesítettek, versengtek egymással.