Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket az elkövetkezendő időszak feladatairól, a digitális oktatás rendjéről. A diákok elektronikus formában - Facebook Messenger vagy Kréta rendszer - kapják meg a tananyagot az osztályfőnököktől hetente két alkalommal.

Április 6. hétfő

9 óra: Ének verseny az alsó tagozatos tanulóknak
Szervező: Horváth Ágnes


11 óra Ki mit tud? tehetségkutató verseny a felső tagozatosoknak – tornaterem
Szervező: Vidák Ákosné, Horváthné Pánovics Mária

Iskolánkban a kötelező hit – és erkölcstan oktatását ellátó egyházi jogi személyek megnevezése: