2018. május 16-án a 6. és a 8. évfolyamos tanulóink idegen nyelvi mérést írtak. A diákok képességeit angol nyelvből a hallott és az olvasott szöveg értése területén mértük.

A mérés eredményei évfolyamonként a következők lettek:

6. évfolyam átlaga: 52 %
8. évfolyam átlaga: 48 %