2021. május 19-én a 6. és a 8. évfolyamos tanulóink idegen nyelvi mérést írtak. A diákok képességeit angol nyelvből a hallott és az olvasott szöveg értése területén mértük.

A mérés eredményei évfolyamonként a következők lettek: 6. évfolyam átlaga: 64 %; 8. évfolyam átlaga: 60 %