Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás személyes megjelenéssel történik.
A beiratkozás időpontja: 2023. április 20. (csütörtök), 8:00 órától 19:00 óráig 2023. április 21. (péntek), 8:00 órától 19:00 óráig
Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.


Az általános iskola első évfolyamára történő adat-, dokumentumfeltöltés lehetséges elektronikus, online formában a KRÉTA rendszer felületén keresztül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.


2023. április 5-én (szerdán) nyílik meg a beiratkozás szülői felülete (BÁI)
, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2023. április 21-én 12 óráig van nyitva. Abban az esetben is szükséges a személyes megjelenés a választott általános iskolában, ha Ön online megadta gyermeke adatait, azonban ebben az esetben a helyszínen nem kell a nyomtatványokat kitölteni, csak adategyeztetésre van szükség. Ez jelentősen meggyorsítja a folyamatot az Ön számára.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával kell benyújtani. Amennyiben ez nem valósul meg, az iskola vezetője további dokumentumok bemutatását kérheti.

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • Oktatási azonosítót tartalmazó igazolást (óvoda állítja ki)
  • nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  • szükség szerint, nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről
  • kitöltött adatlapot (online adatrögzítés után lehetséges a rendszerből kinyomtatni, aláírni)
  • gyermek TAJ kártyáját


Gyermeke körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találja meg:
https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index


A felvételről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2023. május 5-ig, majd elküldi a felvételről szóló határozatot. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett fellebbezéssel élhet.

 Felhívom figyelmét, hogy az e-ügyintézés keretében benyújtott iratok digitális aláírása nem helyettesíti a két szülő személyes megjelenését és a dokumentumok kézzel történő aláírását. Az egyik szülő megjelenésének akadályoztatása esetén, a személyes aláírás két tanú által aláírt meghatalmazással kiváltható. Ebben az esetben is legalább az egyik szülőnek személyesen kell megjelennie és aláírnia.