TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! Tájékoztatom, hogy a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás  személyes megjelenéssel történik.  A beiratkozás időpontja:2024. április 18. (csütörtök) 8:00 órától 19:00 óráig, 2024. április 19. (péntek) 8:00 órától 17:00 óráig.

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.


Az általános iskola első évfolyamára történő adat-, dokumentumfeltöltés lehetséges elektronikus, online formában a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


2024. március 27-én (szerdán) nyílik meg a beiratkozás szülői felülete (BÁI)
, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. Abban az esetben is szükséges a személyes megjelenés a választott általános iskolában, ha Ön online megadta gyermeke adatait, azonban ebben az esetben a helyszínen nem kell a nyomtatványokat kitölteni, csak adategyeztetésre van szükség. Ez jelentősen meggyorsítja a folyamatot az Ön számára.


Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával kell benyújtani. 

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági igazolványt

• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

• Oktatási azonosítót tartalmazó igazolást (óvoda állítja ki) 

• nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról  

• szükség szerint, nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről  

• kitöltött adatlapot (online adatrögzítés után lehetséges a rendszerből kinyomtatni, aláírni)

• gyermek TAJ kártyáját


Gyermeke körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találja meg: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index


A felvételről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2024. május 3-ig, majd elküldi a felvételről szóló határozatot. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett fellebbezéssel élhet.


Felhívom figyelmét, hogy az e-ügyintézés keretében benyújtott iratok digitális aláírása nem helyettesíti a két szülő személyes megjelenését és a dokumentumok kézzel történő aláírását. Az egyik szülő megjelenésének akadályoztatása esetén, a személyes aláírás két tanú által aláírt meghatalmazással kiváltható. Ebben az esetben is legalább az egyik szülőnek személyesen kell megjelennie és aláírnia.

Szülői útmutató