Tájékoztatom az iskolaköteles korú gyermekek szüleit, hogy a leendő első osztályosok beiratkozása
2017. április 20-án 8.00-17.00 óráig és április 21-én 8.00-17.00 óráig lesz az általános iskolában.

Beiratkozáshoz kérem, hozzák magukkal: 

  •  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást  
  • szülők személyi igazolványát
  • NEK azonosítót tartalmazó igazolólapot, mely a diákigazolványhoz szükséges (az okmányirodában lehet elkészíttetni, a gyermeket lefényképezik- ingyenes)

Ezen kívül kérjük bemutatni:

  •  Családi pótlék szelvényt 3 vagy több gyermek esetén
  • Tartósan beteg gyermek esetében szakorvosi igazolást a tartós betegségről
  • Önkormányzati határozatot a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről

 

Horváthné Pánovics Mária
Igazgató