Iskolánkban a kötelező hit – és erkölcstan oktatását ellátó egyházi jogi személyek megnevezése:

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Képviselő neve és címe: Borza Miklós
7563 Somogyszob, Szent Imre u. 6.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Képviselő neve és címe: Bartha Attila
8719 Böhönye, Bethlen G. u. 3.